Linda Ghaderi

Linda Ghaderi

Linda Ghaderi b. (1976) made her poetry debut with The Silent songs. Now the 2nd part in the Series Pocket Poetry for Moments of Despair, Ode to Destiny will be released. "I summed up my life and realized that all I had done up to now all followed the same red thread, that I had not been aware of. When you let others influence you by listening to them talking about how I should live my life, something I have always objected against but yet been influenced by, I takes longer time to get to know oneself. Life has so many possibilities, sometimes it is hard to see where the path will lead in the great mystic forrest, called Life.


Linda has worked, among many things, as Grief and recovery of loss therapist, Applied Kinesiology therapist. Operations Security Manager for Casino Cosmopol, Security Agent for American Airlines and more.. She also studied creative writing, philosophy and theology at the university. And also at the Writers Academy in Stockholm.


Linda loves adventures and has travelled the world and her favorite transportation is the local bus or motorcycle. "Travelling on local buses is the fastest way to interact with other people and learn their point of understanding life's unwritten rules. Travelling by motorcycle is a feeling of freedom, the feeling of the road and the surroundings."

Linda Ghaderi

f. (1976) Debuterade med poesisamlingen The Silent songs, är nu aktuell med den 2:a delen i serien Pocket Poetry for Moments of Despair, Ode to Destiny. "Jag summerade mitt liv och insåg att allt jag gjort kom samman i en väg, det fanns en röd tråd som jag inte varit medveten om.När man låter andra tala om för en hur man ska leva sitt liv, vad man bör säga och hur man ska vara, något jag alltid vänt mig mot men ändock påverkats av, tar det längre tid att lära känna sig själv. Livet har så många möjlighter, ibland är det svårt att se var stigen ska leda i den stora mystiska skogen som kallas Livet."


Bland många olika yrken har Linda bl.a arbetat som sorg och förlustterapeut och diplomerad terapeut inom tillämpad Kinesiologi. Operativ säkerhetschef på Casino Cosmopol, Security Agent American Airlines, jobbat i tågbranschen med garantiärenden m.m Hon har även studerat kreativt skrivande, filosofi och teologi vid Universitetet samt på Författarledda Skrivarakademin i Stockholm.


Linda älskar äventyr och har rest runt i världen och hennes favorittransportmedel är lokalbus eller motorcykel. "Att resa på lokalbuss är den snabbaste vägen till att interagera med andra människor och lära sig deras syn på livets oskrivna regler. Att resa med motorcykel är en känsla av frihet. Känslan av vägen och omgivningarna."PUBLICATIONS

The Silent Songs

 

12 poems that touches the soul.

English

Pocket/E-Book

14 April 2016

Ode to Destiny

 

12 poems about untangeling your yarn roll and finding your thread

Pocket

13 September 2017

Readers Reviews


THE SILENT SONGS BY LINDA GHADERI


"Følelser er ubeskrivelige, men så kan de derimod opleves, og dog kan man alligevel tilnærmelsesvis sætte ord på dem, idet følelsen jeg her har, efter at have modtaget din kompakte og ikke mindst solrige & livsbekræftende bog, er en af dem. Selvom jeg har umådeligt svært ved at beskrive følelsen, prøver jeg alligevel:


Der findes ikke et eneste menneske, der ikke har prøvet tilværelsens op/nedture, men lang de færreste vil indrømme det, og så ret få individer, kan med oprejst pande, efter at have oplevet eksistensens af og til uvejr, med optimistisk samt konstruktiv tilgang finde den røde tråd & oven i købet med faklen i hånden,

vejlede andre. Det var min oprigtige følelse/oplevelse, efter at have læst

”The Silent Songs”.


Jeg kan ikke lade være med at tænke på, det gjorde jeg allerede de første par minutter, der jeg åbnede bogen, at du med bogens indhold, vellykket har skitseret og dermed bygget Noahs ark."

Azad


"Jag formligen älskade den! Dikterna gick rätt till hjärtat och berörde mig djupt. Längtar tills hon skriver en roman!"

Marianne Eklind


"Så svart och mörkt först, som ett analkande armageddon. Följt av ett gryende hopp och känslan av att hitta tillbaka, hitta sitt sanna jag. Kärleken till sig själv och Alltet. Det är himla fint och ger nya bilder och färger varje gång jag läser.

De är verkligen starka."

Rose-Marie Widén


"Var och en som erfarit den djupaste förtvivlan och varit nära att låta den livsutplånande uppgivenheten ta över vet att just detta kan bli början till något nytt och oväntat. Den som stått ut med att dröja i det till synes ogenomträngliga mörkret har också erfarit hur detta svarta kan ge näring till en spirande livsbejakelse. Att hopplösheten kan övergå i skapande aktivitet.


Om detta skriver Linda Ghaderi i sin lyriksamling "The Silent Songs", som består av tre delar om vardera fyra korta dikter.  I den första delen råder förintelse och upplösning, inget finns att ta sikte på, här härskar förtvivlan i dödens närhet.

Men här hörs också vagt ropet på hjälp ut ur den desperata ensamheten. I den andra delen ger denna rörelse utåt upphov till ett andrum, som i sin tur föder hoppet om samhörighet - eller rent av samgående i en allomfattande existens.

En andlig rening visar vägen till ett framåtsyftande liv som länkar till evigheten.

Erfarenheterna från det förflutna är tryggt omhändertagna av ett inre som funnit sitt sammanhang.


I den tredje delen vänder sig diktens jag till ett Du, som skulle kunna läsas som en kärleksförklaring till en människa av kött och blod men som mer får liknas vid en gestaltning av något i mystiken närvarande. Den ödsliga förtvivlan hör nu det förflutna till och har ersatts av en livsbejakande kärlek och en hoppfull livsinställning.

 

Linda Ghaderis skildring av vägen från slutet till början rymmer både andlighet och djup allmänmänsklig erfarenhet. Att hon i perspektivet av dagens alla utsatta flyktingbarn skänker behållningen från den första e-bokupplagan av The Silent Songs till UNHCR är helt i linje med andan i dikterna."

Jill Hoffmann de Maré

"What you seek is seeking you

Det du söker, söker dig"

Rumi

contact (at) creativepublishing.se


SIGN UP FOR

NEWS AND OFFERS